Hạt thì là Iran

Chúng tôi đang cung cấp Hạt thì là Sortex 99% chất lượng cao nhất của Hoa Kỳ từ Iran đến các cảng đích trên toàn thế giới. Ở Iran, hạt thì là chủ yếu được sản xuất ở tỉnh Khorasan với diện tích trồng trọt khoảng 4.000 ha và sản lượng ước tính là 15.000 tấn.

Danh mục: