Hạt thì là Ấn Độ

Hạt thì là chất lượng vùng Vịnh CRE-104 với độ tinh khiết 99% và Hạt thì là chất lượng Singapore CRE-106 với độ tinh khiết 99% từ Ấn Độ đến khắp nơi trên thế giới. Gujarat và Rajasthan là những nhà sản xuất hạt thì là chính ở Ấn Độ.

Danh mục: