Hạt thì là

Thì là là Hạt khô của loại thảo mộc Cuminum Cyminum, một thành viên của họ Mùi tây. Nhà sản xuất và tiêu thụ hạt thì là chính là Ấn Độ. Nó sản xuất 80% nguồn cung của thế giới và tiêu thụ 90% trong số đó “có nghĩa là Ấn Độ tiêu thụ 73% hạt thì là của thế giới”.

Danh mục: