Hạt nhục đậu khấu

Nhục đậu khấu là một loại cây thường xanh, mọc cao tới 60 feet. Cây cho ra hai loại gia vị – Nhục đậu khấu màu sẫm và Chùy đỏ tươi bao phủ nó. Các thị trường nhập khẩu chính của hạt nhục đậu khấu là Cộng đồng Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Singapore và Hà Lan là những nước tái xuất khẩu hạt nhục đậu khấu lớn.

Danh mục: