SẢN PHẨM

THẢO QUẢ

BẠCH ĐẬU KHẤU

ĐINH HƯƠNG

SYZYGIUM THƠM

TIÊU ĐEN

HỒ TIÊU

TIÊU SỌ

HỒ TIÊU

THƯỢNG ĐẠI LỚN

AMOMUM SUBULATUM

GỪNG KHÔ

ZINGIBER CHÍNH THỨC

HẠT THÌ

CUMINUM CYMINUM

NGHỆ

NGHỆ LONGA

CÁI CHÙY

NƯỚC HOA MYRISTICA

HẠT HẠT

MYRISTICA FRAGRANS HOUT

TRÁI BẢ ĐẬU

CINNAMOMUM

SAO HỒI

ILLICIUM VERUM