Tiêu trắng Indonesia

Loại tiêu trắng phổ biến và được biết đến nhiều nhất có nguồn gốc từ đảo Bangka và đảo Belitung của Indonesia. Các khu vực sản xuất tiêu trắng chính khác là Kalimantan và Sulawesi. Tiêu trắng được sản xuất theo truyền thống ở Bangka và được gọi là tiêu trắng Muntok

Danh mục: