Tiêu trắng Brazil

Tiêu trắng Brazil tốt và được đánh giá cao trên thị trường. Chúng tôi cung cấp các loại tiêu trắng tùy chỉnh từ chất lượng tiêu chuẩn đến chất lượng cao hơn. Chúng tôi đang cung cấp ASTA – 590 g/l Tiêu trắng , W1 – 560 g/l Tiêu trắng và W2 – 520 g/l Tiêu trắng

Danh mục: