Nhục đậu khấu Srilanka

Chúng tôi đang cung cấp bốn loại hạt nhục đậu khấu Sri Lanka chất lượng, hạt nhục đậu khấu có vỏ chất lượng loại 1 , hạt nhục đậu khấu chất lượng loại 1 không có vỏ…

Danh mục: