Nhục đậu khấu Ấn Độ

Ấn Độ là nước sản xuất hạt nhục đậu khấu lớn thứ hai nhưng có sản lượng gần bằng Indonesia. Sản lượng hạt nhục đậu khấu hàng năm ở Ấn Độ là 16.000 tấn, trong đó Kerala chiếm hơn 90%. Các bang trồng nhục đậu khấu ở Ấn Độ là Kerala, Tamil Nadu và Karnataka

Danh mục: