Tiêu đen Việt Nam

Hạt tiêu đen được cung cấp của chúng tôi được sử dụng làm Gia vị và Gia vị trong các món ăn và cũng được sử dụng cho mục đích y tế, được tiêu thụ bởi ngành Dầu và Dầu.

Danh mục: