Bạch đậu khấu Ấn Độ

Các loại bạch đậu khấu khác nhau được sắp xếp theo yêu cầu thị trường của các quốc gia khác nhau và mục đích tiêu dùng của chúng. AGEB Alleppey Green Extra Bold Cardamom chủ yếu được vận chuyển đến Mỹ, Nhật Bản, các nước Trung Đông như Ả Rập Saudi, Kuwait, Qatar, Iraq,…

Danh mục: