Nghệ

Nghệ (Curcuma Longa) là một loại cây thân thảo sống lâu năm thuộc họ Gừng Zingiberaceae. Nó có nguồn gốc từ Nam Á. Ấn Độ hoàn toàn thống trị Kịch bản Sản xuất Thế giới, đóng góp tới khoảng 75% Sản lượng Nghệ của Thế giới.

Danh mục: