Nghệ Pakistan

BARIA SPICES là nhà xuất khẩu và cung cấp nghệ nguyên củ từ Pakistan. Nghệ là một trong những ngành nông nghiệp chính của Punjab ở Pakistan..

Danh mục: