Gừng khô Trung Quốc

Trung Quốc là nước sản xuất gừng lớn thứ hai. Trung Quốc trồng gừng trên diện tích từ 50.000 đến 80.000 ha. Gừng được trồng ở các tỉnh Sơn Đông, Quảng Đông, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây và Hồ Bắc. Gừng là sản phẩm bản địa nổi tiếng nhất của Trung Quốc.

Danh mục: